Dla inwestorów
Rejestr Akcjonariuszy Global Biuro SA

Rejestr Akcjonariuszy Global Biuro SA

29.09.2020

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global Biuro SA z dnia 29 września 2020 r Zarząd firmy podpisał umowę na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z firmą Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.

/Zarząd Global Biuro SA/

Inne informacje