Page 4 - Katalog Global Biuro 2020
P. 4

JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU                                       Gwarancje i reklamacje
GLOBAL BIURO 2020?
                                                   1.	 Udzielamy gwarancji na wszystkie produkty
Chcąc ułatwić Państwu szybkie pozyskiwanie istotnych informacji o produktach katalogowych wprowa-     znajdujące się w katalogu.
dziliśmy w obecnej edycji katalogu ikony
                                                   2.	 Towary objęte gwarancją producenta po-
       OPAKOWANIE ZBIORCZE                                     winny posiadać kartę gwarancyjną zawiera-
        – opisuje jak pakowane są produkty                             jącą informację o punktach wykonujących
                                                     usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
       NOWOŚĆ
        – produkty niedawno wprowadzone na rynek                        3.	 Wszelkie produkty nie posiadające gwaran-
                                                     cji producenta podlegają rękojmi zgodnie
       PRODUKT EKOLOGICZNY                                     z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami Kodeksu Cy-
        – produkty wytwarzane ze szczególną                            wilnego.
        dbałością o ekologię
       NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO CENY                            4.	 Reklamacje towarów wadliwych będziemy
        – wskazuje produkty, których zakup wydaje się być                     przyjmować i rozpatrywać zgodnie z obo-
        wyjÄ…tkowo korzystny                                    wiÄ…zujÄ…cymi przepisami.
       PRODUKT NA ZAMĂ“WIENIE
        (w odniesieniu gł. do urządzeń) to produkty, które są sprowadzane specjalnie na zamó-
        wienie, a czas realizacji zamówienia może przekroczyć 72 godziny

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Artykuły w katalogu zostały podzielone na działy tematyczne te zaś z kolei na grupy. Na stro-     Realizacja zamówienia
nie 3 mieści się spis treści, w którym znajdą Państwo wyszczególnione grupy produktów.
Dla dodatkowego ułatwienia każdy dział oznaczony jest innym kolorem.                 1.	 Zamówienia realizowane są w dni robocze w
Na poszczegĂłlnych stronach znajdujÄ… siÄ™ produkty z opisem przy ktĂłrych podana jest            ciÄ…gu 24 h.
Nazwa produktu, Symbol Producenta i Kod GB.
Przy składaniu zamówienia należy wpisywać Nazwę Produktu i Kod GB.                  2.	 Zamawiane produkty dowozimy bezpłatnie
                                                     własnym transportem.
ZamĂłwienie telefoniczne
                                                   3.	 W razie chwilowego braku w magazynie
1.	 Wybierz z katalogu produkty, które chcesz zamówić, zapisz Nazwę Produktu,               jakiegoś produktu możemy po Państwa
  Kod GB, oraz ilość, którą chciałbyś zamówić.                             uprzedniej akceptacji, zamienić go na rów-
                                                     nowaĹĽny produkt
2.	 Zadzwoń pod numer telefonu do jednej z Firm wymienionych na stronie                  lub dostarczyć produkt zamówiony w póź-
  www.globalbiuro.com o najbliższej lokalizacji i złóż zamówienie.                   niejszym terminie.

ZamĂłwienie faksem

1.	 Zamówienie należy składać na skopiowanym formularzu z ostatniej strony katalogu.
2.	Zamówienia należy przesyłać pod numery faksów zamieszczonych na stronie

  www.globalbiuro.com.
3.	 Prosimy o staranne wypełnianie formularza zamówienia, zwłaszcza należy pamiętać

  o wpisaniu Kodu GB i ilości zamawianych produktów.

ZamĂłwienie e-mailem

1.	 Zamówienie można też kierować drogą e-mailową korzystając z adresów mailowych
  podanych w tabeli na stronie www.globalbiuro.com.

                      www.globalbiuro.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9