Aktualności
Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

11.03.2013

W dniu 11.03.2013 r Global Biuro podpisało umowę na realizację projektu dofinansowanego przez UE.


Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”


Promocja oferty Global Biuro SA na The Supply Side w Nowym Jorku


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-14-167/12-00

Inne aktualności