Aktualności
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GB

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GB

30.06.2014

  W dniu 30 czerwca 2014 r o godz. 10.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA w Suchym Lesie, ul. Nektarwa 11.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2013, udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Inne aktualności