Aktualności
Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

22.09.2014

Prosimy o składanie ofert na zakup badań marketingowych i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Zapytanie ofertowe w załaczeniu.

Termin składania ofert: 30 września 2014 godz. 15.00 za pośrednictwem poczty lub

osobiście w Suchym Lesie, ul. Nektarowa 11.

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.0601.00-14-167/12-00

Inne aktualności