Aktualności
Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Paszport do eksportu”

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Paszport do eksportu”

03.03.2014

Prosimy o składanie ofert na przygotowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach docelowych.

Zapytanie ofertowe w załaczeniu.

Termin składania ofert: 30.03.2014 godz. 15.00 za pośrednictwem poczty lub

osobiście w Suchym Lesie, ul. Nektarowa 11.

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.0601.00-14-167/12-00

Inne aktualności