Aktualności
I spotkanie kwartalne 2012

I spotkanie kwartalne 2012

25.04.2012

W dniu 19.04.br. w Łodzi odbyło się Spotkanie Kwartalne firm zrzeszonych w sieci Global Biuro.

Spotkanie pomogło nam w pełnym podsumowaniu minionego 2011 roku jak i I kwartału 2012. Wyróżnione i nagrodzone zostały firmy sieci GB, które w 2011 roku mogły pochwalić się największym obrotem.
Serdecznie gratulujemy właścicielom i personelowi firm:

~ Expert w biurze z Gliwic
~ Wesjan z Łęcznej
~ Afla z Kościana

Na spotkaniu omówione również zostały nowe perspektywy rozwoju Global Biura na rok 2012.

Korzystając z okazji zebrania się właścicieli firm, Global Biuro zorganizowało w przeddzień spotkania specjalne, dedykowane szkolenie. Głównym tematem szkolenia było pokazanie zebranym jak zostać najlepszym i najbardziej skutecznym Menadżerem, jak jeszcze lepiej i jeszcze bardziej efektywnie zarządzać swoją kadrą pracowniczą i jak korzystnie wpływać na motywację i chęć działania swojego personelu.

Inne aktualności