Aktualności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA

01.07.2015

  W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA.

Walne zgromadzenie odbyło się w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 59/2, o godzinie 13.00.

Walne Zgromadzenie Akcjonariszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, udzieliło absolutorim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Powołano pana Leszka Demskiego na Prezesa Zarządu i Janusz Buszkę na Wiceprezesa Zarządu Global Biuro SA.

ZWZA zakończyło obrady po wyczerpaniu porządku obrad.

/Zarząd Global Biuro SA/

Inne aktualności