Dla inwestorów
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

30.09.2020

Zarząd spółki pod firmą Global Biuro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w Oddziale Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

/Zarząd Global Biuro SA/

Inne informacje